Възможности

Barsy - възможности за Документи

Документи

Всички документи, необходими за вашия тип бизнес, на едно място. Системата дава възможност за издаване на фактури, приемо-предавателни протоколи, оферти, договори, гаранционни карти и др. - навсякъде и по всяко време. Предимство е бързината, с която може да организирате документите си и постоянния достъп до тях.

Документи

Издаване на документи

  • Фактури, проформи, дебитни/кредитни известия
  • Гаранционни карти, приемо-предавателни протоколи
  • Директно изпращане по e-mail на всички документи

Оферти

  • Съставяне на оферти, съдържащи артикули от каталога
  • Разделяне на артикулите в групи
  • Показване на снимки на артикулите
  • Изпращане на офертите по мейл до клиент
  • Създаване на сметка от оферта

Ако сме привлекли вниманието ви, направете запитване