Възможностите на barsy

Системата за управление на търговски обекти barsy Ви дава огромен брой възможности, които се разширяват непрекъснато. Прочетете за някой от основните или прегледайте видео с демонстрации:

Възможности на barsy

Системата за управление на търговски обекти barsy Ви дава огромен брой възможности, които се разширяват непрекъснато. Прочетете за някой от основните или прегледайте видео с демонстрации:

Склад

Пълно управление на основните складови дейности - *Продажби*, *Зареждане*, *Ревизия*, *Прехвърляне* и други Номенклатура на всички стоки с множество свойства - имена, баркод, базова цена, снимки, описание, характеристики

Директни продажби

Специализиран модул за директни продажби, изолзван в касови зони.

Управление

Административен модул за пълно дистанционно управление на цялата система

Работа с клиенти

Гъвкаво управление на отношенията с клиенти и контрагенти. Индивиадуални цени и условия. Подробен клиентски профил с данни и снимки

Документи

Работа с електронни документи - Фактури, Оферти, Стокови разписки, Гаранционни карти и др. Създаване на множество индивидуални шаблони за всеки тип. Е-изпращане по email или директно до друга отдалечена система

Синхронизация

Синхронизацията дава възможност за обмен на информация между няколко търговски обекта, които са част от верига. По този начин имате възможност за контрол върху верига търговски обекти в реално време.

Специализирано оборудване

barsy поддържа комуникация с множество видове и модели устройства - фискални и служебни принтери, етикиращи и търговски везни, баркод и карточетци, ...

barsy API

Програмен интерфейс за връзка с външни системи. Осигурява актуализиране на е-магазини, счетоводни програми и др.

Публичен достъп до информацията

Представете своя каталог на клиентите си в електронен вид. Достъпно през WiFi мрежа в търговския обект или през Интернет

Отдалечени системи

Обменете информация по електронен (без хартиен тип) със своите контрагенти. Получете свойте фактури и директно заредете стоката без ръчно набиране на данни. Изпратете своите заявки към доставчиците си без телефонни разговори

Услуги

Получавате една динамична услуга вместо софтуер в кутия. Забравете за грижите по нормалното функциониране на системата - винаги работите с последната версия на програмата, включваща всички функционалности, които са необходими за Вашия специфичен тип бизнес.