Какво ми предлагате?

"Barsy" е комплексна система от софтуер, хардуер и услуги за управление на търговски обекти, разработена и поддържана от "Луканет" ООД.

Тя е предназначена за организиране на управлението на всякакъв тип търговски обекти като клубове,ресторанти, барове, магазини, салони за красота, СПА центрове и др. Софтуерът е създаден да подпомага мениджъри в управлението на търговския обект и контрола на персонала, а служителите в тяхната работа, като подобрява скоростта и качеството на обслужване на клиентите.

barsy

Как ще Ви помогне?

 • Barsy Ви осигурява пълен поглед на случващото се в търговския обект.
 • Подобрява организацията на процеса на управление на търговския обект.
 • Улеснява организирането, следенето и ревизирането на складовете и складовите наличности.
 • Осигурява по-високо ниво на сигурност чрез предоставяне на гъвкав достъп до системата.
 • Позволява да се правят множество детайлизирани справки.
 • Повишава контрола над персонала за работния процес и срещу злоупотреби.
 • Многократно намалява времето за обслужване на един клиент.
 • Позволява различен работен режим оптимизиращ начина на работа за различните видове търговски обекти.
 • Barsy ще се променя винаги когато е необходимо, за да се съобразим с настъпващите промени не само в нормативната уредба на страната, но и на средата, в която вашият бизнес функционира

Цялостно решение

Луканет ООД предлага системата "Barsy" като цялостно решение за Вашите бизнес нужди. Това включва услугите:

 • Предварителни консултации
  • Изясняване на нуждите на клиента
  • Оглед на място
  • Предлагане на оферта с алтернативни варианти
  • Проектиране на цялостното решение - избор на хардуер, начин на работа
 • След взимане на решение
  • Изграждане на необходима инфраструктура за пълнофункционалната работа на системата
  • Доставка на необходимия хардуер
  • Внедряване до работещо състояние - инсталиране, конфигуриране, тестване
  • Координация с други фирми, доставящи допълнително оборудване, използвано в търговския обект
  • Обучение на персонала/мениджмънта – продажби/управление
  • Въвеждане на първоначална информация (артикули, рецепти, категории, персонал)
 • След внедряването
  • Поддръжка - абонаментен договор или на повикване
  • Нови версии на програмата
  • Доставка на консумативи
  • Допълнителни консултации
  • Допълнително обучение
  • Разширяване на системата
  • Софтуерни промени според нуждите на клиента