Фискални принтери (касови апарати)

Те могат да бъдат под формата както на касов апарат, така и като фискален принтер.

Разликата между касов апарат и фискален принтер е че касовия апарат може да работи самостоятелно или с връзка към компютър, докато фискалния принтер може да работи само с връзка през компютър.

Система Barsy може да работи с широка гама касови апарати и фискални принтер. Поддържа се задължителни набор от функции като изваждане на фискална бележка, дневни отчети, месечни отчети и др.

Фискални принтери  (касови апарати)

Поддържани модели фискални принтери

Incotex 300SM KL-Q

Incotex 300SM KL-Q

Daisy DP1200-KL

Daisy DP1200-KL

Eltrade EPSON TM-T810F

Eltrade EPSON TM-T810F

Datecs FMP-10KL

Datecs FMP-10KL

Datecs FMP-350KL

Datecs FMP-350KL

Datecs FMP-350X

Datecs FMP-350X

Datecs FMP-450KL

Datecs FMP-450KL

Datecs FP-2000

Datecs FP-2000

Datecs FP-2000KL

Datecs FP-2000KL

Datecs FP-3550KL

Datecs FP-3550KL

Datecs FP-3551KL

Datecs FP-3551KL

Datecs FP-50X

Datecs FP-50X

Datecs FP-650