Търговски везни

Електронни везни представляват измервателен уред, които може да дигитализира събраната инфорамция и да я предаде към управляващия софтуер.

Това спестява ръчното въвеждане и изписване на стоки, които се нуждаят от претегляне преди продажба.

Система Barsy текущо поддържа съвместимост (експорт на артикули и генериране на баркодови номера) с електронните везни DIGI и е отворена за внедряване на други марки.

Търговски везни

Основни видове по предназначение

Етикираща везна

Работи самостоятелно и отдалечено от касова зона. Измерва и отпечатва етикет за стоката

Търговска везна

Работи в касовата зона, постоянно свъзана с касата. Предава информацията в момента на маркирането

Поддържани модели

Dibal 500-SW

Dibal 500-SW

DIBAL DPOS 400

DIBAL DPOS 400

Daisy DSC6

Daisy DSC6

Elicom EVL 3/6

Elicom EVL 3/6

Elicom EVL 6/15

Elicom EVL 6/15

Daisy LS2ZC