Касови операции

Използването на различни инструменти в касови операции позволява лесно и бързо въвеждане на множество елементи.


- Приходи и разходи
- Ценови политики спрямо клиентите в системата
- Намерението на клиента за предстояща сделка (клиентска заявка)
- Възможност за следене на финансов и стоков поток

Касови операции

Продажби

 • Възможност за продажба през два различни интерфейса, в зависимост от спецификата на работа
 • Фактуриране с един бутон от сметка - попълва автоматично данните за фактура (ако са налични в профила на клиента)
 • Сторниране с един бутон от сметка
 • Лесно въвеждане на карти за отстъпки в сметка
 • Редактируема ДДС група на артикул в продажба
 • Импорт на артикули в сметка
 • Издаване на фактура за повече от една сметки
 • Връзка между плащания и сметка
 • Складови движения на артикули в сметка
 • История на сметката, подробна информация за обслужването ѝ
 • Възможност за отложено плащане
 • Опция за задаване на дата на продажба

Клиентски заявки

 • Въвеждане на нови заявки (намерение за покупка от клиента)
 • Статуси на клиентски заявки, според етапа на обработка
 • Свободно създаване на нови статуси за клиентски заявки
 • Автоматичен запис на данните в заявките за период от 1 минута
 • Въвеждане на данни за доставка, избор на спедитор
 • Визуализация на календар за доставки
 • Възможност за изпращане на автоматичен email към клиента при смяна статуса на клиентската заявка
 • Възможност за създаване на сметка, фактура, производство, прехвърляне и други от клиентската заявка

Ваучери (пакетни карти)

 • Пакетната карта (или ваучер) може да се създаде като специален артикул, който може да се продава и след това - да се заплащат покупки с него, като се приспада от стойността на сметката
 • Уникална номерация на картите
 • Настройка към определен клиент или група клиенти
 • Задаване на валидност
 • Брой използвания
 • Оставащ лимит
 • Отстъпка
 • Възможност за импорт на пакетни карти от файл
 • Експорт на пакетните карти от системата
 • Опция за бързо търсене на сметки, в които е използвана конкретната пакетна карта
 • Масови операции за корекция на всички карти едновременно

Ценова политика

 • Възможност за задаване на различни отстъпки - бонус сметка, отстъпка сметка, отстъпка артикул и други
 • Настройка за определен времеви период - от дата до дата, по дни от седмицата, по часове
 • Модифициране на доставни/продажни цени
 • Конфигуриране за конкретни търговски обекти в системата, или каси
 • Настройка към определени държави (използва се най-често за модифициране на ДДС група)
 • Възможност за използване на повече от едно ценово правило едновременно (с натрупване на отстъпки)

Резервации

 • Лесен избор на място от схемата на обекта
 • Добавяне на бележки към резервацията, като Рожден Ден или друга важна информация
 • Визуално напомняне за предстояща резервация
 • Избор на обслужващ персонал
 • Следене на статус на резервацията
 • Задаване на брой хора, очакван час, време за изчакване
 • Въвеждане на капаро
 • Бутон за създаване на сметка от резервацията
 • Визуализация на резервациите според схемата на разположение в обекта (в табличен вид по часове и места)
 • Възможност за предварителен избор на артикули към резервация

Абонаментни сметки

 • Възможност за отразяване на абонаментни услуги
 • Избор на вид фактура - обобщена, подробна и др
 • Въвеждане на период за отложено плащане
 • Включени артикули в абонамента
 • Въвеждане на цена на артикулите за конкретния абонамент

Платежен поток

 • Приходи
 • Разходи
 • Авансови плащания
 • Въвеждане на плащания към резервации, капаро

Ако сме привлекли вниманието ви направете запитване.