Автоматична синхронизация между търговски обекти

В днешния забързан свят, най-ценното нещо е информацията. Единственото по-ценно от това е ... събраната информация. За какво става дума? Представете си че имате няколко търговски обекта, които работят независимо един от друг. Във всеки от тях имате инсталирана система за управление. При класически начин на използване, ако искате да видите в този момент какво е положението в тях, трябва да обиколите всичките отделни системи за управление и така да си съберете информацията. Ако обаче използвате синхронизация между тях, цялата информация се събира на едно място (обикновено в централния ви сървър) и така лесно и бързо можете да я преглеждате и анализирате.
При вериги търговски обекти, синхронизацията е абсолютно задължителна, за да могат да се извършат бързо, лесно и точно прехвърляния на стоки между обектите. По този начин се избягва двойно въвеждане на една и съща информация (веднъж при изписването и веднъж при приемането). Отделно че човешка грешка не може да бъде засечена и отстранена.
Допълнително през синхронизацията минава още много полезна информация

  • Можете да проверявате наличностите в останалите магазини, без да изпращате потенциален клиент "да провери в другия ни магазин"
  • Можете да изпратите съобщение до всички служители, което те да прочетат веднага и вие да разберете това
  • Вашите клиенти може да пазаруват във всичките ви обекти, като използват единен клиентски профил, които да натрупва обща информация за тях, без нужда да се записват данни им поотделно във всеки магазин
  • Промяна на цени, добавяне на артикули, промяна на категоризация се отразява до секунди във всички крайни точки.
  • При добра организация на труд, вътрешната комуникация може да стане 100% електронна, като така отпаднат всички хартиени носители, необходими при правене на клиентски поръчки, вътрешни заявки, прехвърляния на стока, отчети и др.

В случай, че Интернет връзката в даден обект прекъсне, всички системи продължават да работят съвсем нормално, като единствено ще ви липсва последната информацията от отпадналия клон. След възстановяване на връзката, системата сама ще навакса пропуснатото.
Barsy използва собствена система за звездовидно синхронизиране между множество обекти в реално време. Това ни дава възможност да предоставяме на нашите клиенти всички изброени по-горе предимства за ефективното управление на техния бизнес.
Важен избор за норманата работа на синхронизацията е местоположението на централният сървър. Възможни варинти са
  1. в офиса вашия офис - подходящо при наличие на подходяща инфраструктура (стабилен интернет достъп от 2 точки, отделено климатизирано място)
  2. в data-center - подходящо ако вече имате собствен сървър, който искате да използвате
  3. нает виртуален сървър - най-универсалното решение, освобождаващо ви от грижи за остаряващ хардуер, необходими ъпгрейди и с възможност за скалируемост при нарастване на натоварването
Най-добре е този избор да бъде направен при първоначалното внедряване на системата, но е напълно възможно да се промени и в последствие
Техническата ни поддръжка включва и мониторинг на всички точки от синхронизацията. Това ни позволява бързо и ефективно разрешаване на възникналите проблеми.

Автоматична синхронизация между търговски обекти

Ако сме привлекли вниманието ви, направете запитване