Barsy Online

barsy на споделен сървър

повече информация
 • Споделен сървър
 • Дистанционен достъп
 • Поддръжка отдалечена
 • Търговски обект
  1
 • Мобилна каса
  1
 • Локални сървъри
 • Виртуални сървъри
 • Синхронизация

Barsy Standart

barsy на собствен сървър

повече информация
 • Собствен сървър
 • Дистанционен достъп
 • Поддръжка отдалечена
 • Поддръжка на място
 • Търговски обект
  1
 • Мобилна каса
  1
 • Локални сървъри
  1
 • Виртуални сървъри
 • Синхронизация

Barsy Corporate

barsy на много сървъри

повече информация
 • Виртуален сървър
 • Собствен сървър
 • Синхронизация
 • Дистанционен достъп
 • Поддръжка отдалечена
 • Поддръжка на място
 • Търговски обект
  1
 • Мобилна каса
  1
 • Локални сървъри
  1
 • Виртуални сървъри
  1
 • Синхронизация
  2

Инсталиране:

 • Инсталирането може да се извърши самостоятелно или от оторизиран представител;
 • При използване на оторизиран представител инсталационната такса зависи от обема работа, която се извършва. Поискайте оферта за повече информация.

Абонаментът включва:

 • Месечен лиценз за използване на barsy с включени ресурси;
 • Обновяване до последна версия на продукта;
 • Техническа поддръжка за barsy;
 • Консултации по работния процес;
 • Допълнително обучение на нови кадри;
 • Промени по конфигурация на системата;
 • Ежедневен архив (backup) на данните.